Блог вчителя математики

Презентації

Детективне агенство "Формули зведення"

Морський бій "Ірраціональні рівняння"

Брей-ринг "Вектори у просторі"

Відеоуроки

Збірка уроків за 10 клас

Прямокутна система координат в просторі.

Застосування похідних до знаходження проміжків зростання та спадання

Знаходження відстані між точками в просторі.

Екстремуми функції.

Дослідження функції на екстремум.

Координати середини відрізка.

Найбільше і найменше значення функції на відрізку.

Рівнянням сфери і площини.

Розв’язування прикладних задач на знаходження найбільшого і найменшого значення фун.

Вектори у просторі.

Застосування похідних до побудови графіків функцій.

Дії над векторами у просторі.

Скалярний добуток векторів.

Геометричні перетворення у просторі (симетрія в координатному просторі)

Рухи. Паралельне перенесення

Тести

Похідна

Похідна

Похідна елементарних функцій, степеневої та тригонометричних функцій.

Застосування похідної до знаходження екстремумів функції

Похідна. Застосування похідної

Застосування похідної

Найбільше та найменше значення функції на проміжку

Розв'язування вправ на дослідження функії за допомогою похідної а побудову графіків функій

Дії над векторами

Множення вектора на число

Метод координат у просторі

Перетворення у просторі та їх властивості

Координати та вектори у просторі (підсумковий)

Кiлькiсть переглядiв: 36

Коментарi