• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • ДПА для учнів 9 класу

ДПА з математики

Для проведення атестації з математики завдання розділяються на три частини

Перша частина – 12 завдань у тестовій формі з однією правильною відповіддю на кожне завдання. Для кожного тестового завдання рекомендується подати 4-5 варіантів відповіді. Завдання з вибором відповіді вважається виконаним правильно, якщо в роботі відмічена тільки одна літера, якою позначено правильну відповідь. При цьому учень (учениця) не повинен (-на) аргументувати свій вибір.

Друга частина атестаційної роботи складається із 6 завдань відкритої форми з короткою відповіддю. Такі завдання вважаються виконаними правильно, якщо записана правильна відповідь (наприклад: число, вираз, корені рівняння тощо). Усі необхідні обчислення, перетворення тощо учні виконують на чернетках.

Третя частина атестаційної роботи складається з 3 завдань відкритої форми з розгорнутою відповіддю. Завдання третьої частини вважаються виконаними правильно, якщо учень (учениця) навів (навела) розгорнутий запис розв’язування завдання з обґрунтуванням кожного етапу розв'язку та надав правильну відповідь. Правильність виконання завдань третьої частини вчитель оцінює відповідно до критеріїв і схеми оцінювання завдань з якими учні повинні бути завчасно ознайомлені.

У кожній із частин атестаційної роботи поєднані завдання з алгебри і геометрії в орієнтовному співвідношенні 2:1. Також завдання охоплюють весь курс математики за 5-9 класи.

Завдання третьої частини атестаційної роботи учні виконують на аркушах зі штампом відповідного навчального закладу.

Атестація з математики проводиться упродовж 135 хв.

Оформлення третьої частини атестаційної роботи

Атестаційна робота оформлюється письмово на аркушах зі штампом школи, дотримуючись вимог оформлення письмових робіт, до прикладу:

У верхній лівій частині титульної сторінки подвійного аркуша ставиться штамп загальноосвітнього навчального закладу. На ньому зазначається дата, до прикладу: 01.06.2015 р. Підписування роботи починається на сьомому рядку титульної сторінки:

Робота

з державної підсумкової атестації

з математики за курс основної школи

учня (учениці) 9 класу

( прізвище, ім’я, по батькові у формі родового відмінка)

На другій сторінці на перших двох рядках записують:

Варіант 25

Частина третя

Оформлення відповідей на завдання атестаційної роботи здійснюється учнем (ученицею) на аркушах зі штампом навчального закладу або на спеціальному бланку відповідей, що розробляється навчальним закладом. У чистовому варіанті атестаційної письмової роботи виправлення (крім лексичних, орфографічних помилок) вважаються помилкою і не зараховуються як правильні відповіді.

Критерії оцінювання завдань третьої частини

9 клас;

Що виконав ученьВідповідна кількість балів за завдання
Отримав правильну відповідь і навів повне її обгрунтування.4 бали
Отримав правильну відповідь, але вона недостатньо обгрунтована або розв’язання містить незначні недоліки;Отримав відповідь, записав правильний хід розв’язування завдання, але в процесі розв’язування припустився помилки обчислювального або логічного (при обгрунтуванні) характеру.3 бали
Суттєво наблизився до правильного кінцевого результату або в результаті знайшов лише частину правильної відповіді.2 бали
Розпочав розв’язувати завдання правильно, але в процесі розв’язування припустився помилки у застосуванні необхідноготвердження чи формули;лише розпочав правильно розв’язувати завдання.1 бал
Розв’язання не відповідає жодному з наведених вище критеріїв.0 балів

Наведені критерії мають бути відомі учням.

9 клас

Система нарахування балів за правильно виконане завдання для оцінювання робіт учнів загальноосвітніх класів наведено

Номери завданьКількість балівУсього
1.1 – 1.12по 1 балу12 балів
2.1 – 2.6по 2 бали12 балів
3.1 – 3.3по 4 бали12 балів
Усього балів36 балів

Переведення оцінки в балах в оцінку за 12-бальною системою оцінювання навчальних досягнень учнів загальноосвітніх класів

Кількість набранихбалівОцінка за 12-бальною системоюоцінювання навчальних досягнень учнів
1– 31
4– 62
7– 93
10 –124
13 –155
16 – 186
19 – 217
22 – 248
25 – 279
28 – 3010
31 – 3311
34 – 3612

Примітка. Умови завдань учні не переписують, а вказують тільки номер завдання.

Кiлькiсть переглядiв: 1003

Коментарi