ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

Відео до всіх тем з історії України

Тести по темах

Інтерактивні вправи для опрацювання

Практичне заняття. Культурне життя поляків, євреїв, німців в Україні у ХІХ столітті

Узагальнення і систематизація знань з теми «Українські землі у складі Австро-Угорщини в другій половині ХІХ столітті»

Особливості соціально-економічного розвитку. Індустріальна модернізація. Монополізація. Регіональна спеціалізація промисловості й сільського господарства. Кооперативний рух

Політизація та радикалізація українського національного руху на території Російської імперії. Створення і діяльність політичних партій, культурно-освітніх і військово-спортивних організацій

Наростання політичної напруженості. Події російської революції 1905–1907 рр. в Україні. Діяльність українських парламентських громад у І і ІІ Державних думах. «Українське питання» в ІІІ і ІV Державних думах

Українське представництво в Галицькому сеймі та австрійському парламенті у Відні. реформа виборчої системи в Австро-Угорщині

Практичне заняття. Програмні документи товариства «Просвіта», «Сокіл», «Січ»

Аграрна реформа Петра Столипіна та її вплив на Україну

Український політичний і національно-культурний рух у 1907–1914 рр. Посилення тиску з боку російської імперської влади на український рух. Прояви ксенофобії та шовінізму. «Справа Бейліса»

ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ

Відео до всіх тем з всесвітньої історії

Тести по темах

Узагальнення і систематизація знань з теми Модернізація країн Європи та Америки в останній третині ХІХ – на початку ХХ століття

Міжнародні відносини наприкінці ХІХ століття. Утворення військово-політичних блоків –Троїстий союз та Антанта

Початок боротьби за переділ колоніального світу. Міжнародні кризи та збройні конфлікти на початку ХІХ ст

Україна в геополітичних планах Російської, Німецької, Австро-Угорської імперій на зламі ХІХ–ХХ ст

Кiлькiсть переглядiв: 105

Коментарi